Sokol je nejstarší a největší český neziskový spolek, který se zaměřuje na pohybovou gramotnost a šíření radosti z pohybu ve všech věkových kategoriích.

Na počátku Sokola byla myšlenka sokolského programu, který formuloval dr. Miroslav Tyrš v roce 1862. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a morálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Takový je Sokol i ve 21. století, má shodné cíle jen za použití současných prostředků. 

V současnosti Sokol nabízí vyžití ve více než 80 sportovních odvětvích a v oddílech sportovní všestrannosti. Tyto oddíly se podle místních podmínek věnují všestranným pohybovým dovednostem. Nabízejí tradiční pohybové aktivity jako jsou sportovní hry (př. florbal, volejbal), základy gymnastiky a atletiky, plavání i různé formy cvičení s hudbou, kondiční cvičení a specializovaná zdravotní cvičení, ale i dnes velmi populární parkour nebo cvičení tzv. nového cirkusu. Sportovat a cvičit mohou v Sokole pod vedením kvalifikovaných cvičitelů úplně všichni, od nejranějšího věku až po vysoký seniorský věk, kteří si chtějí udržet dobrou kondici a zdravého ducha ve zdravém těle. Součástí sokolských aktivit je i bohatá kulturní činnost. V našich jednotách najdete loutková divadla, ochotnické divadelní soubory, folklórní soubory, hudební i pěvecká tělesa. 

Naše cvičební a kulturní programy, prověřené 161 lety dennodenní praxe, jsou připraveny pro všechny – od předškolních dětí po seniory. Najděte si na našem webu nebo facebooku nejbližší z našich 1 100 jednot a zjistěte si, jakou nabídku mají pro vás a vaše děti.