Pro vaše úspěšné zapojení do našeho projektu je velmi důležité si přečíst všechny níže uvedené informace!

 • Registrace do tohoto projektu je dobrovolná a je určena pro MATEŘSKÉ ŠKOLY, DĚTSKÉ SKUPINY, SPORTOVNÍ KLUBY A ODDÍLY T. J.
 • Věkové rozmezí je rozděleno do tří kategorií : 3 – 4 leté děti, 4 – 5 leté děti a 5 – 6 leté děti.
 • Účastnický příspěvek za každé zapojené dítě v projektu je 30 Kč.
 • Každý subjekt obdrží po registraci unikátní IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (ID), které pak následně využívá při komunikaci v rámci projektu.
 • ID přidělujeme každé zapojené Mateřské škole, Dětské skupině, Sportovnímu klubu a oddílu T. J., najdete ho na dodacím listu či na faktuře. ID jsme zavedli kvůli zdvojeným registracím (máme tak lepší přehled a také nám to usnadňuje rychlejší hledání v registraci).
 • Pro ty, kteří již byli v minulých ročnících zapojeni, prosím uvádějte své ID, které vám bylo v projektu uděleno.
 • V registračním formuláři prosíme, vyplňujte aktuální spojení na osobu, která v MŠ, DS, SK či oddílu T. J. bude mít na starosti a realizovat tento projekt (pokud bude nějaká změna, prosím o zaslání informací na email sesokolemdozivota@sokol.eu – newslettery, fakturace a distribuce).
 • Pokud budete mít zájem o zasílání newsletterů i na jiné emailové adresy, tak na našich webových stránkách je možnost doplnit další email.
 • Během roku vám budou zasílány newslettery s různými informacemi o projektu nebo o aktivitách spojených s projektem (10 – 12 newsletterů). Jedná se o hlavní komunikační kanál mezi realizátory projektu a zapojenými subjekty.
 • Novým zájemcům o registraci do projektu – registrační formulář naleznou na webových stránkách projektu v období od 30. 5. a ukončení registrace je 31. 7. 
 • Do registračního formuláře zapisujete prosím maximální počty dětí na třídu, či pokud máte rozděleny děti dle věku (viz výše).
 • Po 31. 7. již není možné navyšovat počty dětí v registraci (proto vás prosíme, objednávejte si vždy o 2 – 3 ks materiálů od každé věkové kategorie navíc – předejdeme tak navyšování počtů). Účtovány budou jen materiály za skutečný počet přihlášených dětí.
 • Od 1. 4. do 15. 5. probíhá vyhodnocení ročníků – již zapojených subjektů (posíláme v newsletteru odkaz na vyhodnocovací formulář, také ho vždy naleznete na našich webových stránkách sesokolemdozivota.cz). Ve vyhodnocení naleznou stávající účastníci projektu i registrační formulář do dalšího ročníku (snažili jsme se vám to tímto usnadnit, abyste již nemuseli myslet na to, že se za nějaký čas musíte znovu registrovat). 
 • Všechny formuláře, které budete vyplňovat a správně odešlete, posílají zpětnou vazbu o registraci či vyhodnocení (tzn., co jste vyplnili – je to zpětná kontrola pro vás, že vše proběhlo v pořádku). Pokud by vám tento zpětný email nedorazil, neváhejte se na nás obrátit na emailu sesokolemdozivota@sokol.eu.
 • Od 30. 5. do 15. 6. probíhá distribuce odměn na základně vyplněných vyhodnocovacích formulářů. Ti, co nevyplní vyhodnocení ročníku, nemohou získat odměny pro děti. Vyhodnocení zasílejte i tehdy, pokud se vám nepodaří projekt dokončit celý. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá a z našeho pohledu si každé dítě zaslouží odměnu.
 • Od 30. 8. do 25. 9. probíhá distribuce materiálů nového ročníku.
 • Od 1. 12. do 15. 12. probíhá vánoční distribuce.